Kiểm tra 1 tiết lớp 12 phần sóng ánh sáng và lượng tử

đỗ phương thảo Upload ngày 16/09/2011 17:00

- Download [1,807 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đề kiểm tra vật lý 12]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Kiểm tra 1 tiết lớp 12 phần sóng ánh sáng và lượng tử
KTra 1 tiet 12 -SóngAS-LT.doc