Ma trận đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 Vật lí 10CB

trung Upload ngày 02/10/2011 10:36

- Download [1,206 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đề kiểm tra vật lý 10]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 Vật lí 10CB
BẢNG TÍNH TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA1 TIET KHỐI 10 CB-2011 DA SUA.doc