[Sách] Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử - Tập 2

Nguyen Trong Cuong Upload ngày 05/10/2011 15:06

- Download [984 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ebook Vật lý căn bản]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

[Sách] Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử - Tập 2
Thuyet_Luong_tu_ve_nguyen_tu_cua_phan_tu_T2.pdf