Atoms and Molecules in Strong External Fields (Proc. 172nd WE-Heraeus Seminar, Bad Honnef 1997)

Upload ngày 14/03/2009 22:37

- Download [795 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ebook Vật lý hạt và năng lượng cao]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Atoms and Molecules in Strong External Fields (Proc. 172nd WE-Heraeus Seminar, Bad Honnef 1997)