Many-Particle Physics 2d ed - Mahan G D (.djvu)

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 09/11/2011 15:25

- Download [166 lần], Kiểu file: [.djvu], Chuyên mục [Ebooks Vật lý căn bản]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Many-Particle Physics 2d ed - Mahan G D (.djvu)
Many-Particle Physics 2d ed - Mahan G D.djvu