Astronomy - The Universe Before the Big Bang - Cosmology and String Theory

nguyễn quang đông Upload ngày 16/11/2011 07:49

- Download [245 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Thiên văn học, Vũ trụ học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Astronomy - The Universe Before the Big Bang - Cosmology and String Theory
Astronomy - The Universe Before the Big Bang - Cosmology and String Theory (Astronomer's Universe) - (Maurizio Gasperini) Springer 2008.pdf