SGK Canada - Chương 1: Động học và Động lực học trong không gian một chiều (TVVL dịch)

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 06/12/2011 15:46

- Download [1,236 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ebook Vật lý căn bản]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

SGK Canada - Chương 1: Động học và Động lực học trong không gian một chiều (TVVL dịch)
SGK_Ca_Ch1.pdf