Bài 41. VL 10 NC Áp suất thủy tĩnh. Nguyên lý Pascal

Nguyễn Thị Cẩm Nhung Upload ngày 13/12/2011 20:49

- Download [2,467 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, Giáo án điện tử chương Cơ học chất lưu]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Bài 41. VL 10 NC Áp suất thủy tĩnh. Nguyên lý Pascal
Ap suat thuy tinh Nguyen li Pascal.ppt