Đề và Đáp án HSG Vật Lí 12 tỉnh Gia Lai năm học 2011-2012 (Bảng A)

ephoton Upload ngày 29/12/2011 08:53

- Download [1,216 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Đề thi học sinh giỏi vật lý Tỉnh - Thành phố]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề và Đáp án HSG Vật Lí 12 tỉnh Gia Lai năm học 2011-2012 (Bảng A)
De-Da-HSG-Vat-Li-Bang-A-Tinh-Gia-Lai-2011-2012.pdf