Phương pháp đặt ẩn phụ trong giải phương trình vô tỉ

Nguyễn Tuấn Linh Upload ngày 02/01/2012 21:38

- Download [1,173 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Toán học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Phương pháp đặt ẩn phụ trong giải phương trình vô tỉ
PP_Dat_an_phu_trong_giai_PT_Vo_ti(lop 10 hay).PDF