A Universe from Nothing Why There Is Something Rather than Nothing (định dạng epub) - Lawrence M. Krauss 2011

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 26/01/2012 08:57

- Download [188 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Thiên văn học, Vũ trụ học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

A Universe from Nothing Why There Is Something Rather than Nothing (định dạng epub) - Lawrence M. Krauss 2011
A Universe from Nothing Why There Is Something Rather than Nothing.rar