Ingenium - Five Machines That Changed the World (Mark Denny, John Hopkins University Press, 2007)

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 28/01/2012 08:12

- Download [225 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Sách tham khảo khác]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Ingenium - Five Machines That Changed the World (Mark Denny, John Hopkins University Press, 2007)
Ingenium Five Machines That Changed the World.pdf