The Physics of Time Reversal (Robert G. Sachs, University of Chicago Press, 1987) - djvu

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 29/05/2012 09:53

- Download [172 lần], Kiểu file: [.djvu], Chuyên mục [Các mũi nhọn cơ bản của Vật lý học đương đại]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

The Physics of Time Reversal (Robert G. Sachs, University of Chicago Press, 1987) - djvu
the-physics-of-time-reversal.thuvienvatly.com.7f7d2.djvu