300 câu trắc nghiệm Hóa học và đáp án

LE THI CAM TU Upload ngày 05/08/2008 07:19

- Download [5,303 lần], Kiểu file: [.zip], Chuyên mục [Đề thi trắc nghiệm - bài giảng Hóa học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

300 câu trắc nghiệm Hóa học và đáp án