NCKHSP: Sử dụng video, hình ảnh... nâng cao chất lượng dạy chương Lượng tử ánh sáng

Lương Cao Thắng Upload ngày 02/10/2012 08:49

- Download [625 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

NCKHSP: Sử dụng video, hình ảnh... nâng cao chất lượng dạy chương Lượng tử ánh sáng
nckhsp-ung-dung-nam-2012.thuvienvatly.com.393ab.pdf