Các dạng toán và bài tập trắc nghiệm phần cơ dao động lớp 12 mới (Lê Thanh Sơn)

Lê Thanh Sơn Upload ngày 12/09/2008 16:54

- Download [6,981 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Các dạng toán và bài tập trắc nghiệm phần cơ dao động lớp 12 mới (Lê Thanh Sơn)