Bài toán dịch chuyển đối với thấu kính đơn (Trương Trường Sơn)

truong truong son Upload ngày 08/03/2009 20:28

- Download [3,668 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Bài toán dịch chuyển đối với thấu kính đơn (Trương Trường Sơn)