Vui cười đầu xuân Kỷ Sửu: Tại sao các xe máy lại có tên như thế

Quốc Việt Upload ngày 14/04/2009 19:29

- Download [1,909 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Phần mềm giải trí]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Vui cười đầu xuân Kỷ Sửu: Tại sao các xe máy lại có tên như thế