Bài giảng Chuyển động Cơ học Lý 10 (Nguyễn Đức Danh)

NGUYEN DUC DANH Upload ngày 12/02/2009 15:10

- Download [2,316 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Động học chất điểm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Bài giảng Chuyển động Cơ học Lý 10 (Nguyễn Đức Danh)