Giai điệu dây & Bản giao hưởng vũ trụ (Brian Greene)

Brian Greene (Phạm Văn Thiều dịch) Upload ngày 10/03/2009 23:01

- Download [1,573 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ebook Thiên văn, Vũ trụ học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Giai điệu dây & Bản giao hưởng vũ trụ (Brian Greene)