Ngoại khóa 11: Vai trò của điện đối với đời sống

thụ Upload ngày 24/03/2013 10:09

- Download [1,804 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Dòng điện không đổi]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Ngoại khóa 11: Vai trò của điện đối với đời sống
ngoai-khoa-11-dien-nang--thu-.thuvienvatly.com.78004.ppt