Optical Properties of Photonic Crystals

Kazuaki Sakoda Upload ngày 13/04/2009 18:57

- Download [710 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Kho ebook Vật lý tinh thể]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Optical Properties of Photonic Crystals