55 bài sóng điện từ hay trên diễn đàn Vật lí phổ thông

Nguyễn Nam Khánh Upload ngày 30/03/2013 21:47

- Download [2,383 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động điện từ - Sóng điện từ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

55 bài sóng điện từ hay trên diễn đàn Vật lí phổ thông
sdt.thuvienvatly.com.ff5b3.rar