Một số dạng bài tập và phương pháp giải nhanh Lượng tử AS

Phan Văn Lăng Upload ngày 04/05/2013 20:39

- Download [2,554 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Lượng tử ánh sáng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Một số dạng bài tập và phương pháp giải nhanh Lượng tử AS
huong-dan-hoc-sinh-mot-so-thu-thuat-giai-nhanh-baitap.thuvienvatly.com.3e8cd.pdf