Sử dụng tích phân xác định trọng tâm và mô men quán tính của vật rắn – Vũ Duy Phương

VŨ DUY PHƯƠNG Upload ngày 04/10/2013 06:43

- Download [1,621 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Sử dụng tích phân xác định trọng tâm và mô men quán tính của vật rắn – Vũ Duy Phương
18-tuyet-chieu-co-hoc.thuvienvatly.com.a4c90.doc