Lang thang trên Dải Ngân hà (Nguyễn Quang Riệu)

quagiauco_2014 Upload ngày 20/12/2013 13:54

- Download [2,671 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ebook Thiên văn, Vũ trụ học]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Lang thang trên Dải Ngân hà (Nguyễn Quang Riệu)
lang-thang-tren-dai-ngan-ha.thuvienvatly.com.a41c6.pdf