ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA HẠT NHÂN BỀN

Hình Bóng Của Mây Upload ngày 04/01/2014 19:11

- Download [346 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Vật lí hạt nhân]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA HẠT NHÂN BỀN
vlhn.thuvienvatly.com.fc716.ppt