Sony Reader - Phần mềm đọc file .EPUB, phiên bản dành cho PC

Trần Nghiêm Upload ngày 20/01/2014 21:08

- Download [4,004 lần], Kiểu file: [.exe], Chuyên mục [Phần mềm đọc E-book]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Sony Reader - Phần mềm đọc file .EPUB, phiên bản dành cho PC
readerinstaller.thuvienvatly.com.f126c.exe