Ứng dụng hình học giải tích lớp 10 cho bài toán giao thoa sóng

trung Upload ngày 21/02/2014 11:08

- Download [879 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Bài tập tự luận, định tính, tóm tắt lí thuyết Vật lí 12]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Ứng dụng hình học giải tích lớp 10 cho bài toán giao thoa sóng
ng-dung-hinh-hoc-giai-tich-lop-10-trong-giao-thoa-song.thuvienvatly.com.c711c.pdf