Bài tập trắc nghiệm theo dạng đại cương sóng cơ học

Gia sư vật lý_Hải Phòng Upload ngày 28/08/2014 21:02

- Download [8,324 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng cơ - Sóng âm]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Bài tập trắc nghiệm theo dạng đại cương sóng cơ học
bAi-tAp-trAc-nghiEm-theo-dAng-DAi-cUOng-sOng-cO-hOc.thuvienvatly.com.bcc03.pdf