Dạy học theo năng lực - Xây dựng chủ đề tích hợp (hoạt động)

Trần Duy Thành - Đăk Lăk Upload ngày 24/10/2014 13:15

- Download [3,736 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Phương pháp nghiên cứu, dạy và học vật lý]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Dạy học theo năng lực - Xây dựng chủ đề tích hợp (hoạt động)
huongdanxaydunghoatdong.thuvienvatly.com.82577.pdf