Bài 4: Bản vẽ các khối hình học

Trần Hữu Tường Upload ngày 24/12/2014 11:46

- Download [232 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Tài liệu khác]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Bài 4: Bản vẽ các khối hình học
bai-4-ban-ve-cac-khoi-hinh-hoc.thuvienvatly.com.e3359.ppt