Bài 20: Khái quát động cơ đốt trong_ Nguyễn Như Ngọc

NGUYEN NHU NGOC Upload ngày 19/01/2015 07:17

- Download [239 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Tài liệu khác]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.



Tải và xem thêm nhé

Bài 20: Khái quát động cơ đốt trong_ Nguyễn Như Ngọc
bai-20-khai-quat-dong-co-dot-trongnguyen-nhu-ngoc.thuvienvatly.com.5aefc.ppt