Giao án điện tử: Bài tập về hiện tượng quang điện

dohuytrinh Upload ngày 22/03/2015 18:42

- Download [892 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng điện tử chương Lượng tử ánh sáng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Giao án điện tử: Bài tập về hiện tượng quang điện
bai-tap-ve-hien-tuong-quang-dien.thuvienvatly.com.f7ab6.ppt