Bộ sưu tập tạp chí Science, từ năm 1880 đến 2008 (.torrent file, 106 GB)

Science Upload ngày 02/08/2009 22:11

- Download [761 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Tạp chí Science]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Bộ sưu tập tạp chí Science, từ năm 1880 đến 2008 (.torrent file, 106 GB)