[Vật lý 12] BT Tự luận + Trắc nghiệm các dạng trong Dao động điều hòa

Nguyễn Thành Lân Upload ngày 15/10/2020 08:00

- Download [336 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

[Vật lý 12] BT Tự luận + Trắc nghiệm các dạng trong Dao động điều hòa
cac-dang-bt.thuvienvatly.com.13ba9.pdf