Vật Lý 12 - Chương 5 - Chủ đề 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG

Mai Trần Tuấn Kiệt Upload ngày 05/01/2022 17:23

- Download [182 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Sóng ánh sáng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Vật Lý 12 - Chương 5 - Chủ đề 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG
c51-tan-sac-as.thuvienvatly.com.7ea88.pdf