Cơ học chất lỏng (sách dùng cho hệ đào tạo kĩ sư chất lượng cao của Pháp)

NXB giáo dục Upload ngày 03/09/2009 14:46

- Download [4,336 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Ebook Vật lý căn bản]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Cơ học chất lỏng (sách dùng cho hệ đào tạo kĩ sư chất lượng cao của Pháp)