Tiết 1:DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (NGUYỄN VĂN TỚI)

Nguyễn Văn Tới Upload ngày 28/11/2009 12:53

- Download [3,409 lần], Kiểu file: [.ppt], Chuyên mục [Bài giảng, giáo án điện tử chương Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Tiết 1:DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ (NGUYỄN VĂN TỚI)