Thiết kế thí nghiệm ảo hình 3D bằng Crocodile Techcology phiên bản 6.06 và key

Upload ngày 02/12/2009 13:01

- Download [1,442 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Phần mềm mô phỏng hiện tượng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Thiết kế thí nghiệm ảo hình 3D bằng Crocodile Techcology phiên bản 6.06 và key