LV: Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano bột và màng ZnS:Ni

Hoàng Anh Tuấn Upload ngày 31/12/2009 07:11

- Download [898 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Kho luận văn, luận án, tiểu luận seminar]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

LV: Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano bột và màng ZnS:Ni