Bài tập Thực nghiệm Quang hình (Lưu Văn Xuân, Chuyên Bắc Giang)

xuan Upload ngày 08/01/2010 07:50

- Download [1,252 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đề thi học sinh giỏi vật lý cấp trường]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Bài tập Thực nghiệm Quang hình (Lưu Văn Xuân, Chuyên Bắc Giang)