Gần 3.000 bài tập từ các đề thi vật lý New York từ năm 1997 đến 2009

tranhuydung Upload ngày 08/01/2010 07:56

- Download [1,166 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Đề kiểm tra bậc đại học và cao đẳng]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Gần 3.000 bài tập từ các đề thi vật lý New York từ năm 1997 đến 2009