Đề thi vào lớp 10 chuyên Lý trường Quốc học Huế 2007 - 2008

Võ Thạch Sơn Upload ngày 05/02/2010 17:21

- Download [1,602 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đề tuyển sinh vào lớp 10]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề thi vào lớp 10 chuyên Lý trường Quốc học Huế 2007 - 2008