Phần mềm phân công giám thị coi thi

Lam The Phong Upload ngày 29/03/2010 06:28

- Download [5,802 lần], Kiểu file: [.rar], Chuyên mục [Công cụ quản lý nhà trường]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.


Tải và xem thêm nhé

Phần mềm phân công giám thị coi thi