New Scientist - April 17th 2010

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 21/04/2010 17:29

- Download [217 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tạp chí NewScientist]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

New Scientist - April 17th 2010
New Scientist - April 17th 2010.pdf