Đề tổng hợp (50 câu) theo cấu trúc đề thi ĐH CĐ 2010 - theo chương trình cơ bản

MAI QUYỀN Upload ngày 11/06/2010 07:09

- Download [1,034 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đề thi thử đại học môn Vật lý, Thi thử THPT Quốc gia]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Đề tổng hợp (50 câu) theo cấu trúc đề thi ĐH CĐ 2010 - theo chương trình cơ bản
ON TAP DE 2_2010_134 KDA.doc