99 câu Trắc nghiệm các dạng toán cơ bản về Dao động điều hòa

Đặng Việt Hùng Upload ngày 14/07/2010 18:04

- Download [1,127 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Tài nguyên trắc nghiệm phần Dao động cơ]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

99 câu Trắc nghiệm các dạng toán cơ bản về Dao động điều hòa
BAI 2 - CAC DANG BAI TOAN CO BAN VE DAO DONG DIEU HOA - 99 cau.pdf