Organic Chemistry - an Intermediate Text 2nd ed - R. Hoffman

Kẻ Chiến Bại Upload ngày 28/07/2010 07:00

- Download [221 lần], Kiểu file: [.pdf], Chuyên mục [Các khoa học khác]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Organic Chemistry - an Intermediate Text 2nd ed - R. Hoffman
Organic Chemistry - an Intermediate Text 2nd ed - R. Hoffman.pdf