Tia sét

PHẠM ĐỖ LỘC Upload ngày 26/08/2010 17:03

- Download [4 lần], Kiểu file: [.doc], Chuyên mục [Đăng bài]

- Đây là bản xem trước nội dung, vì vậy có thể font chữ sẽ không hiển thị chính xác như khi tải về máy.

- Nếu bạn dùng các chương trình tự động bắt link download như IDM, Engadget, bạn sẽ không xem trước được.

- Nếu máy bạn không đọc được font chữ khi tải về, hãy tải bộ font tiếng việt đầy đủ này về máy và cài đặt.Tải và xem thêm nhé

Tia sét
TIA SÉT ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU.doc